Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2012

Play fullscreen
Reposted bycoffeeableyeahlow

April 23 2012

8073 724d

April 22 2012

genialny!!!

April 08 2012

Dzięki misiak ;* Ja również strasznie tęsknie <3!

April 05 2012

O my God,
I am heartily sorry for
having offended Thee,
and I detest all my sins,
because I dread the loss of heaven,
and the pains of hell;
but most of all because
I love Thee,
And I want so badly
to be good.
6740 8bc3
Reposted byRirpijanygowniarzburakotka
6690 c9a2
Reposted byno-longer-koregivemetwobeers
2574 734d
Reposted fromjohnkeats johnkeats vialetshavesex letshavesex
7487 bc1e
twiggy. <3
Reposted fromrevalie revalie viahipsters hipsters
3731 5a81 500
Reposted fromrevue revue viahipsters hipsters
6573 756a
Reposted bylittlestoriesViconia
Według mnie przyjaźń powinna opierać się na zaufaniu i wzajemnym wsparciu w momentach trudnych i nie tylko. Ale przede wszystkim nie można brać sobie od niej jakichkolwiek przerw. Albo jest się czyimś przyjacielem, albo nie!
Niestety drogi K. nie ma zielonego pojęcia czym jest przyjaźń. Naszą znajomość można opisać w ten oto sposób: drętwa znajomość; on się zwierza, ja go słucham - totalna nienawiść - drętwa znajomość... - totalna nienawiść. Obecnie jesteśmy zawieszeni między jednym a drugim. Największy problem polega na tym, że K. kocha się od 3 lat w mojej najsłodszej D., dla której zrobię wszystko! Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że K. nie chcę tego mi powiedzieć otwarcie i wszystkiego się wypiera. Na jego nieszczęścia ja kłamstwa nie toleruję i w tym momencie jest w totalnej dupie, chyba że się przyzna.
Ale zacznijmy od początku. Po długiej nieobecności do szkoły wróciła D.(którą w tym momencie pozdrawiam <minka>). Kiedy ją tylko zobaczył odbiła mu palma. Zaczął się do niej łasić, ale ona, kobieta sukcesu i klasy, trzymała go na dystans, gdyż kombinuje teraz z pewnym Denarem. Postanowiłem dać mu szansę i zapytałem się go:
- K. kochasz ją?
- Nie! To ty ją kochasz!
Miarka się przebrała. Postanowiłem zlać kompletnie taką znajomość, bo niczego nie da się zbudować na kłamstwie. Dlatego przyjąłem taktykę olewania tejże osoby. Sprawdziła się! Gość ma wyrzuty sumienia i liczy na przeprosiny. Jednak ja, jako silna jednostka postanowiłem do niego zadzwonić i powiedzieć mu jaką jest ciotą i frajerem. Jestem ciekaw jak zareaguje :)
6071 1c35
Reposted byacetylobaahhapoem-orgy
6043 cb53
Zupo reaktywacja!!!
Wiem doskonale, że Cię zaniedbałem, ale postaram się ze wszystkich sił, aby przywrócić Cię do żywych i nadać unikatowy charakter jaki miałaś przedtem z delikatnym powiewem nowości.

I was a bad boy anyway,
Forgive me!

March 26 2012

March 20 2012

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl